امروز:

15 آذر 1402 6:51 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی تازه های پژوهش در صنایع شیمی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

محورهای همایش

مهندسی مخازن
– مدلسازی مخازن – مدیریت و صیانت از مخازن – استراتژیهای جدید ازدیاد برداشت – روشها و تکنیکهای جدید مدلسازی مخزن – شبیه سازی موردی مخازن ایرانی – کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مخزن – مخزن غیر قابل برداشت – بهینه سازی و شناسایی مخازن – بررسی رفتار سیالات مخزن – کاربرد نانوفناوری دربهبود خواص سیالات و سنگهای مخزن – کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن -تحقیقات نوین در مخازن نفت – سایر موضوعات مرتبط
مهندسی حفاری
– تعمیر و تکمیل چاه – حفاری انحرافی – سیالات تکمیل و سیالات حفاری – سیمانکاری – تجهیزات و دکل حفاری – فناوری‌های نوین درحفاری ، تعمیر وتکمیل چاه – مشکلات حفاری – بررسی روشهای مختلف حفاری در آبهای عمیق – چگونگی مقابله با زونهای پر فشار در عملیات حفاری – پایداری مکانیکی دیواره چاه در حفاری های انحرافی و افقی – کاربردهای حفاری لیزر – کاربرد فناوری نانو در حفاری -تحقیقات نوین درحفاری نفت – سایر موضوعات مرتبط
مهندسی بهره برداری
– بررسی تکنیک های جدید چاه پیمایی – روش های جلوگیری از آبی شدن و گازی شدن چاهها – انگیزش چاه و روش های آن – روشهای ساخت تجهیزات مورد استفاده در بهره برداری از منابع نفتی – هیدراتهای گازی ، روشهای جلوگیری و رفع آنها – کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی بهره برداری – مطالعات آزمایشگاهی پیرامون رسوب آسفالتین و وکس – چالش های بخش بهره برداری و تولید – کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری – فرازآوری مصنوعی – بهینه سازی بهره برداری -تحقیقات نوین در بهره برداری نفت – سایر موضوعات مرتبط

مهندسی اکتشاف و زمین شناسی
– لرزه نگاری سه بعدی و چهار بعدی – روشهای نوین اکتشاف مخازن هیدروکربنی – روشهاوکاربردهای سنجش ازدور و GIS – مباحث چاه پیمایی – استفاده اززمین شناسی نفت وزمین شناسی ساختمانی درمخازن جهت مدلسازی مخزن – تاثیرمکانیک سنگ مخزن درمیزان فرونشینی حوزه هیدروکربنی – نقش ژئوشیمی رسوبی دراکتشاف نفت – اکتشاف میادین دریایی – سایر موضوعات مرتبط
ژئومکانیک نفت
-مدل‌سازی ژئومکانیکی -بررسی‌های تکتونیکی در ژئومکانیک نفت -بررسی‌های لرزه‌ای و میکرولرزه‌ای -پتروفیزیک -روابط تحلیلی و مدل‌های رفتاری -کاربرد ژئومکانیک در حفاری -کاربرد ژئومکانیک در تولید – مدیریت ریسک -موضوعات خاص در ژئومکانیک
انتقال و ذخیره سازی
– ذخیره سازی نفت ومواد هیدروکربوری در مغارهای سنگی – ذخیره سازی گاز ومواد هیدروکربوری در مغارهای نمکی – مغارهای ذخیره سازی با پوشش – مغارهای ذخیره سازی بدون پوشش – پرده اب و طراحی و اجرای ان – شناسایی و انتخاب سایت های ذخیره سازی – تحلیل، طراحی و اجرای مغارهای سنگی – تحلیل، طراحی واجرای مغارهای نمکی – طراحی سیتم های پمپاژ در مغارها – نوع سیالات ذخیره سازی و شرایط ذخیره سازی – کاربرد روشهای عددی در تحلیل و طراحی مغارهای ذخیره سازی – طراحی چاه و لوله های جداری درمغارهای نمکی – پدیده خزش و آزمون های آزمایشگاهی خزش نمک -تحقیقات نوین در نفت – سایر موضوعات مرتبط
صنایع نفت و گاز
-ایمنی، بازرسی و خوردگی در صنایع نفت -احتراق و کوره های صنعتی -فرایندهای جدا سازی -تجهیزات صنایع نفت و گاز -اقتصاد نفت – نانو فناوری در صنعت نفت -سایر موضوعات مرتبط
مهندسی شیمی
کاتالیست ها و فرآیندهای کاتالیستی-توسعه و کاربرد مواد پیشرفته و نوین-مواد، فرایندها و فناوریهای جداسازی-ابزارها، مواد و فرایندهای نانوتکنولوژی-ابزارها، مواد و فرایندهای بیوتکنولوژی -فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی-پلیمرها و فرایندهای پلیمریزاسیون -فرایندهای صنایع معدنی، شیمیایی و سلولوزی -ایمنی، بهداشت و محیط زیست-ترمودینامیک و ترمو سینتیک سیستمها و فرایندها -مواد و فرایندهای هسته ای -مهندسی پزشکی، زیست پزشکی و داروسازی-صنایع غذایی-شیمی آلی -شیمی معدنی -شیمی تجزیه -شیمی فیزیک -شیمی پلیمر -نانو شیمی -فتو شیمی -شیمی کاربردی -شیمی پیشرانه ها -شیمی دارویی -بیوشیمی -شیمی صنایع غذایی