امروز:

13 اسفند 1402 4:39 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی تازه های پژوهش در صنایع شیمی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

4 فروردین 1402

برگزارکننده4

26 بهمن 1400

برگزارکننده3

29 خرداد 1400

برگزارکننده2

29 خرداد 1400

برگزارکننده1

29 خرداد 1400

پوستر کنفرانس